نوشته‌ها

ولی بختیاری_8

معرفی صفحه تجربه پیشکسوتان

معرفی صفحه تجربه پیشکسوتان

معرفی صفحه تجربه پیشکسوتان
و کاربرگ کارآفرینی

ولی بختیاری

معرفی ولی بختیاری

معرفی ولی بختیاری

لطفاً فایل پیوست در خصوص معرفی ولی بختیاری

مدیر وب سایت گنجینه نیروی انسانی

و مدرس توانمندسازی پیشکسوتان(بازنشستگان)

را مشاهده فرمائید

                 

                    

با تشکر

 

بخشش _ 4

بخشش در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی)

بخشش _ 3

بخشش در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی) می تواند مشخص کننده

این باشد که تا چه میزان از زندگی خود در این دوران لذت

می بریم یا خیر.

            

با سختی، خودش را به قسمت بیمه اداره رساند و پس از اینکه

نسخه های بیمه را که برای دریافت هزینه های آن با خود آورده

بود، به مسئول مربوطه ارائه کرد و تأئیدیه آن را گرفت، تازه یک

نفس راحتی کشید و به محض اینکه سر خود را بازگرداند،

نگاهش به  اینجانب که به فاصله چندمتری از ایشان قرار داشتم،

افتاد و سپس شروع به گفتگو با اینجانب نمود.

        

مرتب از فردی که در زمان اشتغالش برایش دردسر ایجاد نموده

بود داد، سخن برآورد. و مدام از وی می گفت و مسائلی که

بر سرش آمده بود.

 

داستانی در خصوص بخشش         

یاد یک داستانی افتادم که در کتابها خوانده بودم.

            

دو راهبه که یکی مسن تر و دیگری جوان بودند در مسیری

می رفتند، در طی مسیر خود به رودخانه ای رسیدند و در زمانی

که قصد داشتند از آن رودخانه عبور نمایند، مشاهده نمودند که

خانمی نیز می خواهد از رودخانه رد شود، لکن به علت عمق

آب از این کار امتناع می کند.

           

راهب مسن تر که پاچه های شلوار خود را بالا زده بود، به سمت

زن رفت و او را در پشت خود گرفت و با هم از رودخانه گذر

کردند. و در آنطرف رودخانه، آن زن را به زمین گذاشته و خود

را مرتب نموده و آماده حرکت به سمت مسیر خود شد.

           

راهب جوان تر که این مسئله را دید، او هم از رودخانه رد شد،

و او هم به همراه راهب مسن تر، به مسیر ادامه داد. در طول

مسیر تمام مدت، فکر راهب جوان بسیار درگیر موارد بود و

نهایتاً در انتهای مسیر که بسیار هم از رودخانه دور بود،

طاقتش طاق شد و از راهب مسن پرسید.

            

استاد، آیا تماس با یک جنس مخالف، جایز است؟ راهب مسن تر

پرسید چطور؟ و راهب جوان مسأله عبور از رودخانه را

مطرح نمود.

 

راهب مسن، به راهب جوان گفت: پسرجان، من آن زن را در

کنار رودخانه زمین گذاشتم و آمدم، تو چرا اینهمه راه، او

را زمین نگذاشتی؟

           

حال مَثَل ما و این عزیز است، که بعد از اینکه سالیان سال،

از بازنشسته شدن او گذشته است، هنوز کینه ای که در سالهای

اشتغال، در دل خود داشت، هنوز با خود همراه دارد و حاضر به

زمین گذاری آن نشده است، و مشخص است که نتیجه این حمل،

این مهمان ناهمخوان، چیزی غیر از تحمل درد و رنج های

فراوان و عدم آسایش خود و دیگران نیست.

        

ما در این مقاله بر آنیم که به این مقوله نظری بیفکنیم.

             

پس با ما همراه باشید.

              

پیشنهاد می شود، مقاله روزه کلامی را نیز

مطالعه فرمائید.

      

بخشش چیست؟

بخشش _ 4

بخشش تصمیم برای رها کردن خشم و افکار انتقام‌جویی است

و باعث روابط سالم تر، کاهش استرس و اضطراب و افسردگی

و سلامت روانی و معنوی می شود.

               

 

چرا باید در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی) بخشش داشته

باشیم؟

بخشش _ 2

بخشیدن، فراموش کردن و ازخودگذشتگی نیست و با تحمل کردن

افرادی که ما را رنجانده اند فرق دارد.

 

 شما مجبور نیستید دیگران را ببخشید ولی هنگامی که بدانید اگر

از اشتباهات دیگران بگذرید و به آنها نچسبید، چقدر آرامش

بیشتری دارید، هرگز کینه توزی، خشم و قهر را انتخاب نمی کنید.

فراموش نکنید که بخشیدن نشانه عزت نفس بالای شماست.

بخشیدن، فراموش کردن و رها شدن از احساسات شدیدی است

که به حوادث گذشته مربوط می شود. وقتی نمی توانیم دیگران را

ببخشیم، خود را فردی فراموش شده، مأیوس و ناتوان می دانیم.

در واقع ما نمی توانیم منکر اشتباهات خود شویم؛ اما می توانیم

رفتار خود را تغییر دهیم تا شرایط مطلوب تر و آینده بهتری را

به خود نوید دهیم.

               

در واقع بخشش، آمادگی برای رهایی از رنج های گذشته و

تصمیمی است برای پایان دادن به مشکلاتی که از گذشته با خود

داریم. البته در بخشی از وجود ما این باور وجود دارد که

می توانیم آرامش فکرمان را با پیروی از نفرت، خشم و رنج به

دست آوریم و همواره حساب و کتاب های عادی داشته باشیم و

دچار حالاتی مانند کینه، نفرت و خشم شویم. بدین ترتیب

نمی توانیم آرامش داشته باشیم. بخشش می تواند ما را از زندانی

که با ترس و غضب در ذهن خود ساخته و بر خود تحمیل

کرده ایم رها کند

   

پیشنهاد می شود، مقاله کمک کردن به خود

          

در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی) را نیز

          

مطالعه فرمائید.

          

 

چطوری باید دیگران را ببخشیم؟

بخشش - 5

بخشیدن می‏تواند به هزار و یک علت روی سلامت روان آدم

تاثیر مثبت داشته باشد که بعضی از این علت‏ها اینها هستند:

 

۱. کینه، اتلاف انرژی و درگیری ذهن بیشتر است.
۲. بخشش، یک پایان خوب برای هر اتفاقی است.
۳. با بخشش از بیماری‏های روان تنی دور می مانیم.

بایدها و نبایدهای گذشت کردن را بشناسید:

مثل خیلی دیگر از رفتارها گذشت کردن، بایدها و نبایدهای

خودش را دارد که کم توجهی کردن به آنها، این رفتار پسندیده

را با شکست مواجه می کند و در نتیجه حال شما را بدتر از

قبل می کند.

بایدهای گذشت:

باید گذشت را آزادانه انتخاب کنید نه اینکه به صرف آموزه ها
و یا فشارهای دیگران، خودتان را به نوعی مجبور به انجام آن ببینید.

               

– برای کامل شدن فرایند گذشت، باید صبور  باشید و به صورت
آهسته و پیوسته روی خودتان کار کنید.

                

– در گذشت، باید تمرکزتان فقط روی خودتان و بهتر کردن

حالتان باشد. شما نمی توانید فرد دیگر را هر چقدر هم که

مقصر باشد تغییر بدهید.

                    

نبایدهای گذشت:

– گذشت را نباید به معنای آشتی بدانید. آشتی کردن مرحله بعدی

گذشت است و لازم است قبل از اینکه بخواهید با فرد مقصر

آشتی کنید، فرایند گذشت را در خودتان کامل کرده باشید.

              

– گذشت را نباید به معنای فراموش کردن اتفاقات پیش آمده بدانید.

واقعیت این است که اتفاقات زندگی، اتفاق افتاده اند و نمی توانند

فراموش شوند. کاری که گذشت می کند این است که بار هیجانی

ماجرا را می گیرد و باعث می شود که شما دیگر از بابت یادآوری

آن اتفاق حالتان بد نشود نه اینکه آن ماجرا را به کلی از ذهن تان

پاک بکند.

– نباید به خاطر گذشت، منتی بر سر کسی گذاشت. همانطور که

گفته شد گذشت، انتخاب خودتان بوده است، شما برای بهتر کردن

حال خودتان آن را انتخاب کرده اید و کسی شما را مجبور به آن

نکرده است.

          

بخشش را از کجا شروع نمائیم؟

بخشش - 1

برای شروع بخشش، ما آن را به گام های مختلفی تقسیم نموده ایم

که امیدوارم بتواند در رسیدن به آرامش فکری و بخشش افراد،

کمک شایانی به عزیزان پیشکسوت(بازنشسته) نماید.

 

گام اول : احساسات منفی را انکار نکنید!
گام دوم : دو دو تا چهار تا کنید! و سود و زیانهای بخشیدن و

عدم بخشش را با خود مرور کنید، و بدانید که کدام ارزشمندتر

است.
گام سوم : حق قصاص و بخشش داشتن و نهایتاً بخشش را

انتخاب نمودن، می تواند برای هر فردی لذت بخش باشد.
گام چهارم : به محدودیت‏های او فکر کنید
گام پنجم : خوبی‏ها را هم ببینید
گام ششم : تصمیم بگیرید که ذهن خود را از هر خشم و نفرتی

پاک سازید و بخشش داشته باشد.
گام هفتم : بخشیدن را در عمل نشان دهید!
                 

اگر این مقاله برای شما مفید بود،

آن را به دیگر عزیزان خود نیز هدیه نمائید.

 

 

ویتامین E, K

ویتامین E و ویتامین K و نقش آن ها در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی)

ویتامین E (تو کوفرول)

ویتامین E_2

ویتامین E در روغن دانه گندم، روغن دانه سویا، روغن آفتابگردان،

بادام زمینی، غلات (برنج، گندم، جو)، سبزیجات سبز برگ دار،

کلم، اسفناج، کلم بروکلی، تخم مرغ یافت می شود.

             

در صورتی که مقاله ویتامین C را مطالعه ننموده اید،

هم اکنون می توانید آن را نیز مطالعه فرمائید.

                                  

ویتامین E و نقش آن در مبارزه با سالمندی

ویتامین E_4

ویتامین E آنتی اکسیدان قوی است که می تواند آسیب حاصل از

رادیکال های آزاد را ترمیم کند و از تخریب روغن های اشباع نشده

پیش گیری نماید . همچنین در درمان گانگرن، دیابت ملیتوس،

بیماری مادر زادی قلب، التهاب سیاهرگ ها و سایر مشکلات مربوط

به پا و عدم خون رسانی مناسب آن مفید باشد.

        

همچنین با کمک به عروق واریسی آنها را ترمیم می کند.

برخی مطالعات نشان داده اند که ویتامین E می تواند از سکته جلوگیری

کرده و از سایر مشکلات قلبی عروقی پیش گیری نماید.

        

مطالعات زیادی نشان داده اند که ۸۰۰-۴۰۰ واحد از این ویتامین در

روز خطر حمله قلبی را کاهش می دهد اما برخی مطالعات نتایج

متضادی را ارائه کرده اند بنابراین ارزش آن درمورد این بیماری

هنوز در دست تحقیق است.

 

نتایج مطالعه درمورد آلفاتو کوفرل بتاکاروتن نشان داد که

از ۲۹۰۰۰ مردی که در مطالعه شرکت کرده بودند افرادی که از

ویتامین E استفاده می کردند ۳۲% کمتر دچار سرطان پروستات شدند

و ۴۱% کمتر دچار مرگ حاصل از این بیماری شدند.

      

ویتامین E می تواند فعالیت تخمدان ها را در زنان بهتر کند و

قاعدگی را سرعت بخشیده و از خون ریزی بیش از حد و

خشکی واژن جلوگیری کند.

     

 در صورتی که مقاله ویتامین B را مطالعه ننموده اید،

هم اکنون می توانید آن را نیز مطالعه فرمائید.

       

ویتامین E و تحقیقات در باره آن

ویتامین E_1

موریس دریافت که استفاده از میزان بالای ویتامین E سرعت سیر نزولی

ذهن را کاهش می دهد و به ۱/۳ می رساند.

       

نتایج نشان دادند که میزان کاهش فعالیت مغذی ذهنی در بین آنهایی

که بیشترین مصرف ویتامین E را داشتند ۳۶% کندتر از افرادی بود

که از آن استفاده نمی کردند.

              

همان محققان دریافتند که استفاده از این ویتامین خطر بروز آلزایمر

را تا ۷۰% کاهش می دهد.

     

تحقیقات نشان می دهد که ویتامین E سیستم ایمنی را تقویت می کند

و اگر به صورت موضعی مصرف شود سوختگی های حاصل از اشعه

را کاهش داده و جای زخم را نیز ترمیم می کند.

         

همچنین ممکن است علائم یائسگی را تسکین داده و به بیماران مبتلا به

استئوآرتریت کمک کند.

     

بالاخره این ویتامین توان و نیروی ورزشکاران را بالا برده و فعالیت

انسولین را نیز بهتر می کند.

         

تحقیقات منتشره در سال ۲۰۰۳ نشان دادند که عوارض بعد از جراحی

با این دارو قابل درمان اند . ناتنس دریافت که بیماران دچار صدمات

که از ویتامین E وC استفاده کردند تا زمان ترخیص ، زمان کمتری

را در بخش مراقبت های ویژه گذراندند و کمتر دچار عوارض بعد از

عمل شدند و زمان کمتری به دستگاه تنفس مصنوعی متصل بودند.

        

 در صورتی که مقاله ویتامین A را مطالعه ننموده اید،

هم اکنون می توانید آن را نیز مطالعه فرمائید.         

         

علائم کمبود ویتامین E در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی)

ویتامین E_3

کمبود ویتامین E بسیار نادر است علائم شامل مواردی چون کاهش طول

عمر گلبول های قرمز خون ، سوء جذب چربی ، کم خونی ، تحلیل مغز

و طناب نخاعی ، تولد نوزادان نارس و خطر سقط ، کاهش هورمون های

جنسی و خطر بالای سرطان پوست است.

      

پیشنهاد می شود، مقاله مقابله با آلزایمر را نیز مطالعه فرمائید.

        

 

ویتامین K (فیلوکوئینون) و نقش آن در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی)

ویتامین K_1

ویتامین K در ماست، شیر، یونجه ، اسفناج، کلم، گل کلم، گوجه فرنگی،

گوشت، لوبیا ، هویج، دانه سویا، سیب زمینی و زرده تخم مرغ

یافت می شود.                  

       

پیشنهاد می شود، مقاله تیروئید را نیز مطالعه فرمائید.

         

ویتامین K و نقش آن در سالمندیویتامین K_2

ویتامین K برای ایجاد پروتئین هایی که به فاکتورهای لخته شدن خون

معروفند لازم است.

ویتامین K برای تولید برخی پروتئین ها که برای تشکیل استخوان ها

و دندان های سالم لازم است مصرف می شود. ویتامین K برای

افرادی که مبتلا به بیماری کرون و مشکلات گوارشی اند نیز مفید است.

        

 پیشنهاد می شود، مقاله ویتامین D را نیز مطالعه فرمائید.   

          

علائم کمبود ویتامین K

ویتامین K_3

کمبود این ویتامین بسیار نادر است زیرا به طور طبیعی توسط باکتری های

موجود در روده ساخته می شود.

اما علائم کمبود شامل هایپوپروترومبینمی (حالتی که در آن زمان

لخته شدن خون طولانی می شود)، خونریزی ،خون ادراری و خون

در مدفوع ، خون ریزی از بینی و سقط جنین دیده می شود.

کمبود آن در نوزادان موجب مدفوع خونی و یا استفراغ می شود.

(تا حدودی شایع است ، زیرا نوزادان هیچ باکتری در روده خود ندارند)

مطالعات جدید نشان می دهد که بسیاری از مردان و زنان ۱۸ تا ۴۴ ساله

کمتر از میزان RDA، از این ویتامین استفاده می کنند.

               

 پیشنهاد می شود، مقاله روزه کلامی را نیز مطالعه فرمائید.

         

اگر این مقاله برای شما مفید بود،

آن را به عزیزان خود نیز هدیه نمائید.

 

ویتامین D

ویتامین D و نقش آن در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی)

 

 

 

ویتامین D - 4ویتامین D از نور خورشید ساخته و در پوست تولید می شود.

 

روغن جگر ماهی، جگر، زرده تخم مرغ حاوی این ماده است، مارگارین

و غلات دیگر اغلب حاوی ویتامین D هستند.

          

 

احتمال این که غذا بتواند ویتامین D کافی تولید کند بسیار کم است

بنابر این منابع بسیاری ۵ تا ۱۵ دقیقه استفاده از نور خورشید در

روز را پیشنهاد می کنند.

            

اگر مقاله ویتامین A و نقش آن در دوران پیشکسوتی را مطالعه ننموده اید،

پیشنهاد می گردد، این مقاله را حتماً مطالعه فرمائید.

 

                

 

ویتامین D و نقش آن در مبارزه با سالمندی

ویتامین D_1

 

ویتامین D بازجذب کلسیم را افزایش می دهد، استفاده و مصرف کلسیم و

فسفر در بدن را بالا می برد، بنابر این میزان کلسیم و فسفر را به میزانی

حفظ می کند که تخریب و بازسازی بافت استخوانی را ممکن سازند.

         

 

ویتامین D برای عملکرد مناسب غدد تیروئید و هیپوفیز لازم است.

           

 

برای درمان پسوریازیس و حفظ مایعات سلولی لازم است هم انسان و

هم حیوانات و مطالعات آنها نشان داده اند که این ویتامین افراد را از

ابتلا به MS، آرتریت های خود ایمنی و دیابت نوع یک حفظ می کند.

 

اگر مقاله ویتامین B و نقش آن در دوران پیشکسوتی را مطالعه ننموده اید،

پیشنهاد می گردد، این مقاله را حتماً مطالعه فرمائید.

        

 

مطالعات اخیر نشان داده اند که ویتامین D ضد سرطان سینه، راست روده

و پروستات عمل می کند.

        

 

نتایج مطالعه ای در سال ۲۰۰۲ توسط محققان دانشگاه کالیفرنیای

سان فرانسیسکو نشان داد که زنانی که بالای ۶۵ سال بودند و از

ویتامین D استفاده می کردند در حدود یک سوم کمتر از بیماری قلبی

جان سپردند تا افرادی که این ویتامین را مصرف نکردند.

                   

پیشنهاد می شود، مقاله ویتامین C و نقش آن در

دوران پیشکسوتی(بازنشستگی) را نیز مطالعه فرمائید.        

 

                    

 

علائم کمبود ویتامین D

ویتامین D_2

 

نرمی استخوان در بالغین، تحریک پذیری، بی قراری، خواب ناکافی،

جمجمه نرم، پاهای پرانتزی، زانوان بیرون زده، قفسه سینه فرو رفته

یا سینه کبوتری، پیشانی برجسته که به چشم ها حالتی گود افتاده می بخشد

و یا راه رفتن کند.

             

 

نتایج مطالعه ای توسط تنگ پریچا نشان داد که بسیاری از افراد جوان از

کمبود ویتامین D رنج می برند، ۳۰% در انتهای زمستان و ۱۱% در

تابستان دچار این کمبود شدند.

                 

 

گروه سنی آسیب پذیر که ۱۸ تا ۲۹ ساله ها بودند، ۳۶% در زمان بهار

دچار کمبود این ماده می شدند.

                        

پیشنهاد می شود، مقاله تیروئید در دوران پیشکسوتی

(بازنشستگی) را نیز مطالعه فرمائید.         

                               

اگر این مقاله برای شما مفید بود،

پیشنهاد می شود آن را به دیگران عزیزان خود نیز هدیه نمائید.

 

 

 

 

 

 

 

ویتامین C

ویتامین C و نقش آن در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی)

ویتامین C (اسید اسکوربیک)

ویتامین C

ویتامین C در میوه های ترش و آب آنها یافت می شود همچنین در

توت فرنگی، شاه توت، گرمک، طالبی، گوجه فرنگی و سبزیجات خام

مانند فلفل قرمز موجود است.

 

ویتامین C به آسانی با پخت مواد غذائی از بین می رود و با گذشت زمان

نیز میزان آن کم می شود.

          

پیشنهاد می شود مقاله ویتامین A را نیز مطالعه فرمائید.

        

ویتامین C و نقش ضد سالمندی در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی)

ویتامین C آنتی اکسیدان قوی است و سلول ها را از آسیب به علت

رادیکال های آزاد حفظ می کند، بنابر این می تواند بدن را از انواع

سرطان حفظ کند.

     

نتایج مطالعات انجام شده توسط کورل نشان می دهد ویتامین C موجب

کاهش خطر سکته می شود افرادی که ویتامین C کم دارند، ۲/۴ مرتبه

بیشتر دچار سکته می شوند تا افرادی که میزان بالای این ماده را در

خون خود دارند.

      

نتایج نشان داد افرادی که ویتامین C کمی مصرف می کنند و چاق هستند

و یا فشار خون بالائی دارند سه مرتبه بیشتر دچار سکته می شوند تا افرادی

که چاق نیستند، فشار خون ندارند و ویتامین C زیادی مصرف میکنند.

         

همچنین این ماده در تولید و حفظ کلاژن (جوهره ی پوست) حیاتی است،

برای پوست سالم و ایجاد ساختار پایه استخوانی، دندان ها و مویرگ ها

لازم است.

    

ویتامین C توانائی بهبود زخم سوختگی را دارد. مخصوصاً بعد از جراحی

موجب حفظ کارکرد مناسب سیستم عصبی می شود.

         

جذب آهن و کلسیم از گیاهان را بالا می برد. و مقاومت به عفونت را افزایش

می دهد. تحقیقات نشان داده اند که ویتامین C کلسترول خوب را افزایش داده

و از ایجاد کلسترول بد حاصل از اکسیداسیون که عامل ایجاد پلاک های

عروقی است جلوگیری می کند.

       

همچنین اثبات شده که این ماده موجب بهبود فعالیت اکسید نیتریک شده و

عملکرد اندوتلیال را بالا می برد که با ایجاد آترواسکلروز نیز رابطه دارد.

         

بنابر این ویتامین C در پیش گیری از بیماری های قلبی مفید است. دوزهای

بالا در درمان سرماخوردگی و ذات الریه مفید است.

            

 پیشنهاد می شود مقاله ویتامین B را نیز مطالعه فرمائید.                 

               

مطالعات انجام شده در خصوص ویتامین C

ویتامین C- 3

مطالعات نشان داده اند که این ویتامین از عقیم شدن مردان جلوگیری می کند.

ویتامین C از عوارض ایجاد شده توسط آلاینده های صناعی، مشکلات

چشمی، نازائی و خون ریزی لثه ها جلوگیری می کند.

     

مطالعات دیگری نشان می دهند که ویتامین ث می تواند از ایجاد آب مروارید

جلوگیری کند.

     

نتایج یک مطالعه نشان می دهد زنانی که به مدت ده سال ویتامین ث مصرف

می کنند ۴۷% کمتر دچار مشکلات عدسی چشم – حالات اولیه آب

مروارید – می شوند تا زنانی که این ماده استفاده نمی کنند تحقیقات

سال ۲۰۰۳ نشان می دهد که برخی عوارض بعد از جراحی در بیماران

با بیماری مزمن با استفاده از آنتی اکسیدان هایی چون ویتامین ث بهبود

یافته است.

    

ناتنس دریافت در بیماران مبتلا به آسیب دیدگی شدید که از زمان بستری تحت

درمان با این ویتامین قرار گیرند مدت بستری آنها کاهش می یابد و کمتر دچار

عوارض ارگانی شده و زمان کمتری را به دستگاه تنفس مصنوعی وابسته

می شوند.

 

 پیشنهاد می شود مقاله تیروئید را نیز مطالعه فرمائید.                       

                          

علائم کمبود ویتامین C

منابغ غذائی ویتامین C

کمبود ویتامین ث موجب بیماری اسکوروی می شود، اما این بیماری در

کشورهای پیشرفته بسیار نادر است.

   

علائم کمبود آن شامل این موارد است، کبودی آسان، خون ریزی لثه ها،

لق شدن دندان ها، خون ریزی از بینی، مفاصل متورم و دردناک، کم خونی،

عدم بهبود زخم، کاهش مقاومت نسبت به عفونت و ضعف عمومی،

استخوان هائی که به آسانی می شکنند، شریان های ضعیف که به آسانی

پاره شده و دچار خونریزی می شوند، ضعف شدید عضلانی، مفاصل

دردناک و زخم هائی که خوب نمی شوند.

                  

پیشنهاد می شود مقاله آلزایمر را نیز مطالعه فرمائید.      

                

اگر این مقاله برای شما مفید بود،

آن را به دیگر عزیزان خود نیز هدیه نمائید.

 

روزه کلامی 1

روزه کلامی در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی)

روزه کلامی 1

روزه کلامی، همانند روزه ماه مبارک رمضان است، همانگونه که

روزه در این ماه مبارک، بر ما واجب شده است و ما باید از اول

صبح تا اذان مغرب، از انجام اعمالی، از قبیل خوردن و آشامیدن

و کارهائی که روزه را باطل می نماید، خودداری نمائیم. ما نیز

باید از گفتن بعضی از کلمات، خودداری نمائیم.

          

داشتن روزه در ماه مبارک رمضان، بر اساس گفته هائی که در

جامعه رواج دارد، که بدانیم که فقرا چه می کشند و کمی از درد

آنها را بکشیم، به نظر نگارنده کمی خارج از ذهن است، زیرا که

آنها مثل ما سحرها، به اندازه چند وعده نمی خورند و زمان افطار

نیز چند وعده را به عنوان اینکه از صبح هیچ نخورده ایم، با هم

یکجا تناول نمی نمایند.

          

پس فلسفه آن چیست؟ شاید خیلی از مسائل فلسفه گرفتن روزه باشد،

اما از نظر نگارنده، یکی از بزرگترین مقصودهای این روزه،

بالابردن اعتماد به نفس و عزت نفس ماست. زیرا که در زمانی

که چیزی در دسترس ما باشد و از خوردن و آشامیدن و انجام

مسائل مبطل کننده روزه، خودداری نمائیم، کم کم، یاد می گیریم

که جلوی نفس سرکش خود را گرفته و فرمان بدن را به

عقل بسپریم.

                 

چند روز پیش، فایل سخنرانی از یکی از استاتید به نام کشور

به نام استاد فرهنگ به دستم رسید که در آن، به مبحث روزه

کلامی اشاره داشتند و آن موقع به این فکر افتادم که اگر

عزیزان پیشکسوت(بازنشسته) روزه کلامی بگیرند، تا چه

اندازه می تواند در سلامتی، شادی و نشاط آنها مثمر ثمر

باشد.

      

لذا در این مقاله با اجازه از استاد فرهنگ بزرگوار، قصد دارم

روزه کلامی را در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی) مورد

بررسی قرار دهم.

    

پس با ما همراه باشید.

 

پیشنهاد می شود، مقاله ارتباط با خود را نیز مطالعه فرمائید.     

                        

روزه کلامی چیست؟

روزه کلامی 11

یکی از عبادات مهم اسلامی، بلکه کلیه ادیان الهی روزه است

روزه آن است که انسان برای انجام فرمان خداوند عالم از اذان

صبح تا مغرب از چیزهائی که روزه را باطل می‌کند

خودداری نماید.

        

روزه کلامی آن است که انسان برای بالابردن اعتماد به نفس و

نیز رسیدن به سلامتی، شادی و نشاط در دوران پیشکسوتی

(بازنشستگی) از بکاربردن کلمات منفی مخصوصاً نمی توانم،

نمی شود، نمی گذارند، در گفتگوهای روزانه خود حذر نمائیم.

     

 پیشنهاد می شود، مقاله ارتباط با خدا را نیز مطالعه فرمائید.                           

 

چرا روزه کلامی در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی) از

اهمیت خاصی برخوردار است؟

روزه کلامی 9      

در زمانی که شما یکی از کلمات منفی که در بالا ذکر شد را به

کار ببرید، اتوماتیک، مغز به اعصاب و اعضاء دستور می دهد

که این بدن نمی تواند، یا نمی گذارند، یا نمی شود که کاری انجام

گردد و مشخص است که با گرفتن چنین دستوری دیگر هیچ

تغییری در زندگی رخ نخواهد داد.

      

تغییراتی که ما به دنبال آن هستیم از قبیل سلامتی، شادی، نشاط،

درآمد و ….

      

حال اگر تغییراتی انجام نگردد، ما بر خلاف آن، به سمت

سرازیری هدایت شده و از آن زمان به بعد، دیگر باید منتظر

رسیدن زمان رفتن باشیم.

          

اما به راستی ما نباید تغییری در زندگی مخصوصاً در دوران

پیشکسوتی(بازنشستگی) داشته باشیم؟

     

آیا ما نباید به سلامتی در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی) که

شدیداً به آن نیازمندیم، برسیم؟

  روزه کلامی    

آیا ما نباید شادی و نشاط را در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی)

تجربه نمائیم؟

          روزه کلامی 14

آیا ما فقط باید روزهای گذشته عمر خود را شمرده و از لذت بردن

از روزهای باقیمانده محروم بمانیم؟

        

مسلم است که جواب سوالات بالا همگی منفی است، زیرا ما تا

زمانی که نفس داریم، باید سالم، شاد، با نشاط و مفرح باشیم.

  

 پیشنهاد می شود، مقاله ارتباط با محیط را نیز مطالعه فرمائید.            

                          

چطوری باید روزه کلامی در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی)

داشته باشیم؟

روزه کلامی 1

همانگونه که در بند قبل ذکر شد، مثل روزه ماه مبارک رمضان

که ما باید دهان، چشم، گوش، حواس خود را به روی چیزهائی

تا اذان مغرب ببندیم، در اینجا نیز ما باید در گفتار خود مراقب

باشیم که از گفتن کلماتی مانند نمی توانم، نمی شود، نمی گذارند.

خودداری نمائیم.

        

            

آیا براستی ما نمی توانیم؟

در اینجا خالی از لطف نیست که داستانی که استاد فرهنگ

در همایش خود تعریف نمودند، از قول خود ایشان نقل کنم.

   

ایشان فرمودند: دوستی داشتم که در خصوص اعتماد به نفس و

اینکه چگونه می توانیم اعتماد به نفس داشته باشیم، فعالیت

می نمود. یکی از دوستانش با او تماس گرفت و گفت، پسرم

به همراه خانواده اش که در خارج از ایران زندگی می کنند به

خانه ما آمده اند. نوه من، ۴/۵ سالش است و دقیقاً همان چیزی

است که شما می خواهید.

        

این دوست گفت که فوراً به خانه دوستم رفتم تا نوه ایشان را ببینم

وقتی به آنجا رسیدم، نوه دوستم در روی زمین مشغول بازی بود،

و عروسکی روی کمد بود. من رو به نوه کردم و گفتم، تو که

نمی توانی آن عروسک را به دست بیاوری.

            

نوه رو کرد و گفت، متأسفم که نمی فهمی!!!. و نگاه معنی داری

کرد. و سپس رو به پدرش کرد و از او خواست که او را بغل نماید

و با پدرش به نزدیک کمد آمده و خودش عروسک را از بالای

کمد برداشت.

   روزه کلامی 3 

و نوه دوباره رو کرد و گفت، دیدی تو نمی فهمی!!!

            روزه کلامی 5

         

این داستان چیزی است که ما مرتباً در زندگی هایمان با آن

مواجه هستیم، در زمانی که نخواهیم کاری را انجام دهیم، دنبال

توجیه می گردیم، در صورتی این نوه، تنها به دنبال انجام کار

بود نه به دنبال ارائه توجیه.

       

به قول استاد فرهنگ، تا زمانی که ما بچه هایمان که روی زمین

می افتند، ما به جای اینکه به بچه هایمان بگوئیم که جلوی پایشان

را نگاه کنند تا زمین نیفتند، زمین و فرش را می زنیم!!!! که مقصر

را زمین و فرش اعلام نمائیم. شاید کمی سخت باشد.

        

           

اما در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی) دیگر نمی توان تمام

تقصیرات را به گردن دیگری انداخت، زیرا که یک عمر از

ما گذشته و خود تجربیات فراوانی را با خود داریم. پس ما قادر

هستیم هر کاری را که می خواهیم انجام دهیم.

      

تنها باید بخواهیم تا بشود.

            

تنها باید بخواهیم تا ببینیم که دیگر کسی نیست که جلوی

انجام کار را بگیرد.

        

پیشنهاد می شود، مقاله ارتباط با دیگران را نیز مطالعه فرمائید.       

                    

روزه کلامی در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی) چه مزایائی

دارد؟

 روزه کلامی 2    

اگر ما بتوانیم روزه کلامی بگیریم و مراقبت نمائیم. تغییرات

کوچک، که بر اساس کتاب اثر مرکب دارن هاردی، می تواند

به نتایج بزرگی منجر گردد در زندگی ما خودنمائی می کند.

       

تغییراتی از قبیل رسیدن به سلامتی ، به دلیل انجام ورزش و

پیگیری امور تغذیه ای

شادابی و نشاط، به خاطر استفاده خوب و کافی از محیط و

اطرافیان و ارتباط با دیگران

اقتصاد خوب، به دلیل اینکه بسیاری از کارهائی که تا کنون

می خواستیم انجام دهیم، به دلیل گفتن همین کلمات، سد راه

ما شده بودند.

    

و ….

      

کافی است که مثل روزه ماه مبارک رمضان، این روزه را نیز

حداقل دو هفته بگیرید و نتایج آن را ببینید.

 روزه کلامی 8       

و امیدوارم نتایج بدست آمده را با ما به اشتراک بگذارید.

    

اگر این مقاله برای شما مفید بود،

 آن را به دیگر عزیزان خود نیز هدیه نمائید.

 

 

ویتامین B3

انواع ویتامین B و نقش آن در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی)- قسمت دوم

ویتامین B3 (نیاسین، نیاسین آمید، نیکونیتیک اسید، نیکوتین آمید)

ویتامین B3

 ویتامین B3 در گوشت و ماهیچه، ماهی، مخمر آب جو، غلات کامل،

خشکبار، حبوبات، نخود و لوبیای خشک، گوشت سفید بوقلمون یا

جوجه، شیر و فرآورده های لبنی یافت می شود. همچنین می تواند

توسط بدن از آمینواسیدتریپتوفان ساخته شود.

         

پیشنهاد می شود، مقاله قسمت اول ویتامین B  را نیز ببینید

            

نقش ویتامین B3 در مبارزه با سالمندی

ویتامین B3

ویتامین B3 برای آزادسازی انرژی بافت ها و سلول ها لازم و حیاتی است

و به دو هورمون مربوطه کمک می کند تا در آزادسازی انرژی از غذا

شرکت کنند.

   
این ویتامین کمک می کند تا سیستم عصبی و گوارشی سالمی داشته باشیم

و برای رشد طبیعی و پوست سالم لازم است.

         
همچنین موجب کاهش کلسترول بد و تری گلیسرید می شود و کلسترول

خوب را بالا می برد.

        
B3 همچنین در تولید نمک های صفراوی و تولید هورمون های جنسی

نقش دارد.

       
برخی مطالعات نشان داده اند که این ویتامین به تسکین علائم آرتریت

کمک می کند.

        
توجه داشته باشید که هنوز فرض این که این ویتامین از بیماری قلبی

پیش گیری می کند اثبات نشده است.

 

         

علائم کمبود ویتامین B3

         

کمبود این ویتامین ممکن است موجب بیماری پلاگر شود(که علائمی شامل

التهاب پوست، اسهال و فراموشی دارد)، سایر علائم کمبود این ماده شامل

این موارد است: زبان قرمز روشن، زبان و لثه ها زخم شده، دهان، گلو

و حلق ملتهب، زخم های شانکری، مشکلات روانی، تغییراتی در ادراک

و حواس پنجگانه، علائم اسکیزوفرنی(جنون)، آرتریت روماتوئید، ضعف

عضلانی، خستگی کلی، تحریک پذیری، سردردهای مکرر، سوء هاضمه،

تهوع، استفراغ، بوی بد دهان(تنقس بدبو)، بی خوابی و زخم های کوچک.

 

         

پیشنهاد می شود، مقاله ویتامین A  و نقش آن در دوران پیشکسوتی

(بازنشستگی)  را نیز ببینید

         

ویتامین B5 (پانتوتنیک اسید، کلسیم پانتوتنات، پانتول)

ویتامین B5

ویتامین B5 برای تولید انتقال دهنده عصبی استیل کولین و کوآنزیم A

و پروتئین حامل استیل لازم است هر دوی آنها در تولید انرژی از

چربی، پروتئین، و کربوهیدرات ها نقش دارند. همچنین به تولید

کلسترول، استروئید و اسیدهای چرب کمک می کنند و برای رشد سالم

و تولید پادتن هایی که با عفونت مقابله می کنند لازمند.

 

         
B5 برای عملکرد طبیعی غده فوق کلیوی و تولید کورتیزول لازم است.

         
مخمر آب جو، جگر، قلوه، سبوس گندم، ملاس(شیره قند)، غلات، زرده

تخم مرغ، بادام زمینی، نخود، دانه آفتاب گردان، گوشت گوساله، جوجه،

بوقلمون، شیر و ژلاتین منابع طبیعی حاوی B5 می باشند. این ویتامین

پایدار است و طی آشپزی و پخت این مواد تخریب نمی شود.

 

         

نقش ویتامین B5 در مبارزه با سالمندی

ویتامین B5

ویتامین B5 می تواند بعنوان عامل کاهنده وزن عمل کند. اصولاً کتوژنز

و کتوز بعد از روزه داری و یا رژیم غذائی بسیار سخت روی می دهد.

     
لئونگ بر این عقیده است که اجسام کنونی که به علت کمبود اسید پانتوتئیک

ایجاد می شوند. دریافت این اسید کاتابولیسم را کامل کرده و اسید چرب

کاملاً کاتابولیزه شده و این اجسام تولید نمی شوند.

    
لئونگ می گوید که میزان انرژی کافی از ذخیره چربی بدن تأمین می شود

و حس گرسنگی وضعف از بین می رود.

 

         
وکسمن و همکارانش دریافتند ۰/۲ تا ۰/۹ گرم در روز ویتامین B5 موجب

بهبود زخم می شود.
تحقیقات انجام شده توسط کپ و همکارانش از دانشگاه آلمان نشان داد. کلسیم

پانتوتنات که نمک پایدار ویتامین B5 است موجب بهبودی زخم ها شده و

پاسخ های التهابی حاصل از گرانولوسیت هایی که توانائی بهبودی زخم در

بدن را تخریب می کنند، سرکوب می کند.

         
اسلایشنکو و همکارانش دریافتند که ویتامین B5 کمک می کند تا سلول ها

در برابر اشعه گاما محافظت شوند، بنابر این این ویتامین توانائی ضد اشعه

نیز دارد. برخی افراد بر این باورند که این ویتامین برای آرتریت روماتوئید

مفید است، اما شواهد اندکی برای اثبات این ادعا وجود دارد.

 

         
مطالعات بسیاری پیشنهاد می کند که پانتتین – محصول فرعی B5 –

می تواند موجب کاهش کلسترول تولیدی بدن شود. چندین مطالعه کنترل شده

و اولیه دریافته اند که پانتتین به طور چشم گیری میزان گلسترول سرم را

کاهش داده و موجب افزایش HDL سرم شده است. همچنین معلوم شده است

که میزان تری گلیسرید را نیز کاهش می دهد اما برخی از این اثرات در

خود B5 دیده نشده اند.

         

پیشنهاد می شود، مقاله تیروئید و کمبود ویتامین در دوران پیشکسوتی

(بازنشستگی)  را نیز ببینید        

         

علائم کمبود ویتامین B5

علائم کمبود شامل حس سوزش در پاها، زبان بزرگ و ملتهب، مشکلات

پوستی مانند اگزما، زخم های دوازدهه، التهاب روده و معده، کاهش تولید

پادتن، عفونت های قسمت فوقانی تنفس، استفراغ، بی قراری، گرفتگی های

عضلانی، یبوست، حساسیت به انسولین، پیش فعالی، افسردگی جسمی و

روانی، خستگی بیش از حد، کاهش تولید اسیدهیدروکلریک در معده،

آلرژی و حساسیت، آرتریت، تحلیل اعصاب، خمیدگی ستون فقرات،

نبض نامنظم، نقرس و سفید شدن موها، کمبود ویتامین B5 نادر است و

افراد الکی در بالاترین خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.

 

         

پیشنهاد می شود، مقاله تیروئید در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی)

 را نیز ببینید

         

ویتامین B6 (پیریدوکسین)

ویتامین B6

در مخمر آب جو، دانه آفتاب گردان، سبوس گندم، جگر و سایر گوشت ها،

موز، گردو، بادام زمینی بو داده نشده، تن ماهی و سالمون وجود دارد.

     
غلات صبحانه معمولاً حاوی ویتامین B6 می باشند.

      
گیاه خواران، زنانی که از داروهای ضدبارداری استفاده می کنند، افراد

بالای ۵۵ سال و افرادی که الکی هستند نیاز به ویتامین B6 دارند.

 

         

         

نقش ویتامین B6 در مبارزه با سالمندی

ویتامین B6

ویتامین B6 پروتئین، چربی و کربوهیدارت را متابولیزه می کند،

هورمون های آدرنالین و انسولین را تولید می کند و برای داشتن

سیستم عصبی سالم لازم است.

 

         
همچنین در تولید هموگلوبین در سلول های قرمز خون و پادتن هایی که با

عفونت مبارزه می کنند در تولید هموگلوبین در سلول های قرمز خون و

پادتن هائی که با عفونت مبارزه می کنند نقش دارد. B6 در تولید RNA

و DNA لازم است و برای تولید اسید هیدروکلریک از آن استفاده می شود.

همچنین موجب تنظیم مایعات بدن می شود.

 

         
مطالعات بسیاری نشان داده اند که B6 موجب کاهش میزان آمینواسید

هموسیستئین بدن می شود.
میزان بالای این آمینو اسید خطر حمله قلبی و سکته و نیز بیماری آلزایمر،

پارکینسون و پوکی استخوان را بالا می برد.

         
این ویتامین موجب بهبودی سندرم تونل کارپال و علائم PMS می شود.

زمانی که به همراه منیزیم استفاده شود از ایجاد سنگ های کلیوی جلوگیری

می کند.

 

         
مطالعات نشان داده است که این ویتامین در تسکین علائم آسم مفید است

ولی این موضوع هنوز اثبات نشده است.

 

         

         

علائم کمبود ویتامین B6

علائم کمبود B6 شامل پوست چرب، پوسته پوسته شدن بین ابروها و

نواحی از بدن که با هم تماس دارند، کاهش قند خون، بی حسی و لرزش

دست و پا، التهاب عصب، آرتریت، لرزش دست های سالمندان، احتباس

آب و ادم(ورم) در طول بارداری، تهوع، مشکلات تعادلی، عقب ماندگی

ذهنی، تشنج، سنگ های کلیوی، کم خونی، خستگی بیش از حد، حملات

عصبی، بیماری های روانی، آکنه، گیجی و صرع و تشنج می باشد.

 

         

آمارگیری های دولت نشان می دهد که یک سوم بالغین دچار کمبود

ویتامین B6 هستند.

 

         

         

اگر این مقاله برای شما مفید بود،
آن را به دیگر عزیزان خود نیز هدیه نمائید.

نوشتن تجربیات عزیزان پیشکسوت(بازنشسته)

چند وقت پیش بود، که با عزیزان پیشکسوت

(بازنشسته) که مذاکره می نمودم، آنها درخواست

نمودند که فضائی را آماده نمایم تا عزیزان بتوانند،

تجربیات خود را با دیگر عزیزان به اشتراک بگذارند.

 

گنجینه های گهربار نیروی انسانی می توانند، با

قراردادن نظرات خود در ذیل همین نوشته، تجربیات

خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

 

 

ویتامین B در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی)- قسمت اول

ویتامین B و نقش آن در دوران پیشکسوتی(بازنشستگی)

ویتامین B1 (تیامین)

ویتامین B1
در میوه های زرد، سبز و سبزیجات برگ دار دیده می شود،

همچنین در هویج، سیب زمینی هندی، گرمک و طالبی، گوشت،

کبد، لوبیای خشک، نخود، دانه سویا، سبوس گندم، مخمر غذائی،

زرده تخم مرغ، گوشت ماکیان ماهی و غذای دریائی، مخمر

خشک، برنج قهوه ای، سبوس برنج، غلات، آرد جود دو سر،

حبوبات، بسیاری از سبزیجات، شیر، کشمش و آلو.

                

نقش ویتامین B1 در مبارزه با سالمندی:

این ماده به ویتامین های فعال معروف است، ویتامین B1

کربوهیدارت را به انرژی تبدیل می کند، رشد را تأمین کرده

و به هضم کمک می کند و برای بافت اعصاب، عضلات

و قلب لازم و حیاتی است.

         
همچنین نقش اساسی را در عملکرد برخی از آنژیم های مهم بازی

می کند و برای انتقال پیام های عصبی خاص بین مغز و نخاع

لازم است.

      
ویتامین B1 گزش حشرات و پشه ها را بهبود می بخشد و برای

درمان اعتیاد به الکل و داروها استفاده می شود.

            

علائم کمبود ویتامین B1 :

اجزاء ویتامین B1
کمبود ویتامین B1 بیماری بری بری را ایجاد می کند که شامل

بیماری روانی، فلج برخی عضلات چشمی و افتادگی یا کاهش

حس پاها می باشد. سایر علائم کمبود آن شامل این موارد است:

       
کاهش اشتها، خستگی، ضعف، التهاب اعصاب، کوچک شدن و

تحلیل رفتن عضلانی، فشار به سر، کمبود خواب، تحریک پذیری،

آکنه، درد، حافظه ضعیف، اشکال در حافظه، یبوست، رشد ناکافی،

سوزن سوزن شدن در انگشتان و حس سوزش سر انگشتان پا،

استفاده از الکل با جذب ویتامین B1 اختلال ایجاد می کند.

  

پیشنهاد می شود، مقاله پیشگیری از آلزایمر را نیز مطالعه فرمائید.

           

ویتامین B12 (کوبالامین یا سیانوکوبالامین)

ویتامین B12
ویتامین B12 برای فعالیت طبیعی سلول ها لازم است همچنین

برای همانند سازی DNA و تولید گلبولهای سفید و قرمز و

پلاکت های خونی و نیز تولید عناصر تأثیرگذار بر خلق لازم

است.

         
B12 به همراه فولیک اسید و ویتامین B6 برای کنترل میزان

هوموسیتئین لازم است.

    
افزایش میزان این ماده موجب افزایش خطر بیماری قلبی، سکته و

احتمالاً آلزایمر و پوکی استخوان می شود.

        
سیانوکوبالامین نوعی صناعی ویتامین B12 است که برای تصحیح

میزان B12 تجویز می شود. در گوشت و جگر گاو، تخم مرغ،

پنیر، شیر، نان گندم و ماهی یافت می شود.

         
B12 در گیاهان یافت نمی شود مگر این که به صورت مصنوعی

اضافه شود مانند غلات صبحانه، که دارای این ویتامین هستند.

            

نقش ویتامین B12 در مبارزه با سالمندی

      
افزایش میزان خونی اسید آمینه هوموسیستئین موجب ایجاد

بیماری عروقی می شود.

       
هنکلی و الیکل بوم دو تن از دانشمندان، دریافتند که میزان

بالای پلاسمائی هوموسیستئین در کمتر از ۵% جمعیت دیده

می شود. ولی در ۵۰% بیمارانی که دچار سکته قلبی شده اند

یا مبتلا به بیماری آترواسکلروز هستند دیده می شود.

         
امروزه کشف شده است که میزان بالای هوموسیستئین با استفاده

از اسید فولیک، ویتامین B6 و B12 کاهش می یابد.

      
میزان بالای هوموسیستئین در بیماری های فراوانی دیده می شود

از جمله حمله قلبی، لخته های خونی که موجب بسته شدن رگ

می شود، پوکی استخوان، بیماری التهابی روده، بیماری آلزایمر،

دیابت، مشکلات بارداری و هایپوتیروئیدیسم.

        
اگر هایپوتیروئیدیسم را نمی دانید، پیشنهاد می شود، مقاله تیروئید

را مطالعه فرمائید.

          
بنابر این ویتامین B12 در برابر این بیماری های مقاومت ایجاد می کند.

        

علائم کمبود ویتامین B12

ویتامین B12

کمبود ویتامین B12 موجب بیماری کم خونی پرنیسیوز می شود

که شامل خستگی، زبان و حلق ملتهب، زبان صاف و براق،

بی حسی و لرزش انتهاها، رنگ پریدگی، نبض ضعیف، سفتی و

گیجی، تحریک پذیری، افسردگی، مشکلات ذهنی – روانی،

فراموشی، شکاک بودن، سندرم خستگی مزمن، اسهال، اشتهای

ضعیف و عدم رشد در کودکان است.

        
متخصصان تخمین می زنند که یک نفر از هر ۵ نفر فرد بالغ دچار

کمبود ویتامین B12 است.

        

پیشنهاد می شود مقاله کمبود ویتامین ها را مطالعه فرمائید

            

ویتامین B2 (ریبوفلاوین)

ویتامین B2
در شیر، پنیر، ماست(فراوان است)، کبد، کلیه، گوشت، ماکیان،

زرده تخم مرغ، غلات، دانه گندم، عدس، نخود و ماش، دانه

سویا، سبزیجات سبز برگ دار و میوه ها یافت می شود.

       
ویتامین فوق در معرض خورشید و گرما از بین می رود بنابر

این شیر که منبع اصلی B2 است در صورتی که در نور بماند

و یا مدت طولانی زیر نور خورشید باشد خاصیت خود را از

دست می دهد.

       
ویتامین فوق بایستی در افرادی که دچار سوختگی شدید، اسهال

مزمن، سیروز کبدی، سرطان و افراد الکی حتماً استفاده شود.

         

         

نقش ویتامین B2 در مبارزه با سالمندی

      
ویتامین B2 برای تولید موادی که برای متابولیسم کربو

هیدرات ها، پروتئین ها، چربی ها و تولید انرژی در بدن

حیاتی اند، لازم است.

      
این ویتامین برای حفظ متابولیسم و عملکرد خوب و سالم سیستم

قلبی – عروقی و عصبی به کار می رود.

    
همچنین از آسیب رادیکال های آزاد نیز جلوگیری کرده و برای

دید خوب، پوست، مو، ناخن های خوب و قوی لازم است.

      
ورزش نیاز به ویتامین فوق را افزایش می دهد.

      
تحقیقات نشان می دهد که ویتامین B2 از بروز آب مروارید

جلوگیری کرده و دفعات حملات میگرنی را کاهش می دهند.

        

نشانه های کمبود ویتامین B2

ویتامین B2

علائم و نشانه های کمبود شامل موارد زیر است: ترک زبان،

ترک و زخم در گوشه های دهان، لب های ترک خورده، زخم

شده، زبان ملتهب و به رنگ بنفش یا رنگ آهن، اگزما و پوسته

پوسته شدن، پوسته های دور بینی، ابرو، چانه گونه ها، پلک ها،

موها، حالت روغنی پوست بینی، چانه و پیشانی و توده های

چربی زیر پوست، چشم های قرمز، ایجاد خارش، اشک بیش از

حد، سوزش و خستگی در چشم ها و حساسیت شدید به نور،

علائم عصبی مانند سوزن سوزن شدن انتها، مشکل در راه رفتن،

ضعف عضلانی، لرزش و بینه ضعیف، کاهش انرژی، تغییرات

رفتاری مانند افسردگی، تغییر خلق، عصبی بودن و تحریک پذیری.

       

پیشنهاد می شود، مقاله ویتامین A را نیز مطالعه فرمائید.

          

اگر این مقاله برای شما مفید بود،
آن را به دیگر عزیزان خود نیز هدیه نمائید.