کاربرگ کارآفرینی

پیشکوست(بازنشسته) گرامی

به استحضار می رساند، گنجینه نیروی انسانی در حال تهیه

بانک اطلاعاتی مهارتی و تجارب ارزشمند عزیزان پیشکسوت

(بازنشسته) می باشد، چنانچه علاقمند به ثبت اطلاعات خود

می باشید (در شرایط مقتصی از مهارت و تخصص شما استفاده

لازم به عمل آید)، فرم زیر را تکمیل نمائید.

         
تکریم شما رسالت ماست

گنجینه نیروی انسانی

 

فرم کارافرینی

  • مقطع تحصیلیرشتهدانشگاهسال اخذ مدرک 
    Add a row
  • میزان فعالیتمحل فعالیتمیزان علاقه 
    Add a row
  • محل کارعنوان شغلمحل خدمتعلت جابجائی یا ترک خدمت 
    Add a row