گنجینه نیروی انسانی


مقاومت در برابر نکات مثبت در دوران بازنشستگی

مقاومت در برابر نکات مثبت در دوران بازنشستگی
مقاومت در برابر نکات مثبت در دوران بازنشستگی در ماه گذشته که برای کاری به یکی از میادین رفته بودم، در آنجا با تعدادی از بازنشستگان روبرو گردیدم که جهت بالابردن حقوق خود ت...
بیشتر بخوانید

مسئول زندگی در دوران بازنشستگی کیست؟

مسئول زندگی در دوران بازنشستگی کیست؟
مسئول زندگی در دوران بازنشستگی کیست؟ تعدادی از دوستان بازنشسته که از اداره ما بازنشسته شده اند، گاهی اوقات در جلسات متفاوتی که برای کارهای متفرقه برگزار میگردد شرکت می نم...
بیشتر بخوانید

دوست هدیه ای ارزشمند در دوران بازنشستگی

دوست هدیه ای ارزشمند در دوران بازنشستگی
دوست هدیه ای ارزشمند در دوران بازنشستگی همه ما، دست کم یکبار دوستی را تجربه کرده ایم و از آن خاطره خوش یا ناخوش داریم. بعضی، چنان تجربه ناخوشایندی از دوستی دارند که به...
بیشتر بخوانید

کمک کردن به خود در دوران بازنشستگی

کمک کردن به خود در دوران بازنشستگی
کمک کردن به خود در دوران بازنشستگی در زمان اشتغال هر روز سر یک ساعت مشخص بیدار شده و مثل همیشه، بعد از آماده شدن و صرف صبحانه به سوی محل کار عزیمت می نمائیم. حال بعد از س...
بیشتر بخوانید

رها کردن روانشناسی کنترل بیرونی و روی آوردن به تئوری انتخاب در دوران بازنشستگی

رها کردن روانشناسی کنترل بیرونی و روی آوردن به تئوری انتخاب در دوران بازنشستگی
رها کردن روانشناسی کنترل بیرونی و روی آوردن به تئوری انتخاب در دوران بازنشستگی زمانی که به سن بازنشستگی میرسیم بنا بر آموزه های اشتباه که در دوران اشتغال آموختیم، بخاطر ک...
بیشتر بخوانید

کرم ابریشم در دوران بازنشستگی چیست؟

کرم ابریشم در دوران بازنشستگی چیست؟
کرم ابریشم در دوران بازنشستگی چیست؟ اگر در بین همکاران و دوستان بازنشسته خود جستجو نمائید، عزیزان بازنشسته ای را خواهید یافت که در کنجی خزیده اند و کاملاً از اطرافیان خود...
بیشتر بخوانید